Channeling, Het Helder Horen -Zien - Voelen, mee beleven.

Openen brengt je waar je dient te zijn

DE CHANNELINGS GROEP UIT HET TRILLINGSVELD LIEFDE MET THUISHAVEN DE 11DE DIMENSIE KORT WEG " WIJ" GENOEMD DIE MIJN BOEK... DOORGEVEN EN ANDEREN DIE NAUW AAN MEN HART LIGGEN ZORGDE OVER DE GRENZEN HEEN VOOR PRACHTIGE CHANNELING IN DE VORM VAN GEDICHTEN, TEKSTEN EN VERHALEN. Volg mee en geniet

GEDICHTEN
A N I T A
*

you take this pen to ride a poem
for home who's loving you

De Engelstalige woorden gezonden via Channelings kanaal hadden dadelijk mijn aandacht;

Pen en Papier meer had ik niet nodig;
Alleen één vraag aan hen die zich tot mij richten
"graag communicatie in de Nederlandse taal als het kan, om later niet te hoeven vertalen"
wat toen volgde geef ik Jullie in hun opdracht hier mee.

Liefde,


dat ooit de dag zou komen van vandaag,

herinner je je vaag,

je was toen nog zo'n heel klein kind,

dat door ons reeds incarnaties werd bemind,

je groeide de eerste maanden van je leven op zonder veel zorg,

maar wij hielden wacht en stonden voor jou borg,

't leven kreeg hierdoor t'rug glans,

en hier was jouw en onze kans,

jou toe te lichten in de wet,

die bergen verzet,

dat was onze taak aan jou,

kind wat hou ik van jou,

je groeide op met veel gepeins,

je was jong, al wijs,

't kon toen, nog niet uitstralen,

dat was maar na vele jaren,

je werd door ons steeds geleid,

net alsof je aan deze zijde zijt,

als vrouw kreeg je je deel,

't maakte deel uit van 't geheel,

je levenslessen hadden tot doel;

te leven in gevoel,

te schitteren in kracht,

te laten schallen je aanstekelijke lach,

te groeien voor je grootste taak,

die mee door ons is opgemaakt,

jou gadeslaan, is een feest,

je bent voor ons nooit weg geweest,

jou krachten kunnen nu gaan vloeien,

daardoor zal je totaal openbloeien,

dat gaat zich snel manifesteren,

zodat je anderen kunt leren,

waarvoor ook zij hier zijn beland,

aan deze werkende aardse kant,

'k hoef jou niet zoveel te leren,

het zit reeds lang in je gene,

je verblijf bij ons, in 't blauwe licht,

heeft reeds jouw hart verlicht,

de zo tekenende kleur van jou,

bewijst ons jouw trouw,

je bent in het lichaam van een vrouw beland,

en dat is jouw sterke kant,

herinner je veel van hier,

en uit dit met heel je Ziel,

zo ga je verder op het pad,

dat wij samen met jou hebben bedacht,

laat je niet weerhouden,

door hen die niet vertrouwen,

't is jou taak te gaan waar je Ziel je leid,

reeds sinds lang vervlogen tijd,

de bagage die je niet langer nodig hebt,

kan nu worden gelucht,

sla, maar een diepe zucht,

de twijfel die reeds heel lang rees,

kwam alleen voort uit vrees,

laat je dus maar leiden door ons,

zo ben je onder ons,

want voor je terug hier komt,

dient nog veel rond,

help hen die vanbinnen zijn verward,

verwarm hun hart,

doe ze de groeten van hier,

vertel ze wat er is te zien,

wat er mogelijk is voor iedereen,

leer, leer, leer,

doe dit met zachte stem,

dan herinneren ze wel,

hun eigen grootsheid eens gekend,

voor ze zijn gewend,

te zien door andere ogen,

deze van "valse" Goden,

laat ze zien de God in hen,

alstublief vertel het hen,

gooi dus zacht de hengel uit,

terwijl je een liedje fluit,

tover de hemel hier op aard,

want dat ligt in jouw aard,

help groot en klein,

te weten dat ze in Liefde zijn.
*
(deze tekst werd mij gezonden om mijn helderhoren te oefenen en zuiverheid van ontvangst op te volgen)
 Anita Cornelissens,
alle rechten voorbehouden.
Zie ook Rubriek Kennismaking
 


"Doe goed zie niet om,
Wees Liefde denk erom,
energie te halen,
uit Hemelse zalen,
wees je Ziel,
Daarom verblijf je Hier".
"tekst Channeling door Wij
de begeleiders van mijn Boek"
Anita Cornelissens

alle rechten voorbehouden
*-*

Vesica pisces
Het ALL of de leegte de Bol het onzichtbare,

Wenste zich zichtbaar te maken,
Om zichzelf te beleven,
Het bewoog opwaarts naar zijn hoogste punt,
Van daaruit schiep het terug een identieke afbeelding van zichzelf,
Een nieuwe gelijke Bol,
Tussen het onzichtbare en het nieuwe zichtbare,
Ontstond de ruimte van Licht,
De Vesica pisces,
Deze ovale Lichtbol,
Staat voor wat wij tastbaar als onze schepping kunnen benoemen,
Zoals ooit werd gezegd
" en toen was er Licht"
*
Wij dragen door deze schepping allen in ons het onzichtbare,
Via geometrische uitdrukking hiervan
Maakte ik een creatie in keramiek
Ik ondersteunde hem door het maken van een vierkant
Om hem hierop te laten rusten
Daar het vierkant onze Aarde symboliseert
*
Deze creatie kan u helpen herinner wie je bent
Hij zal beschermen, leiden, Licht tonen
maken dat je beginschepping terug in uitdrukking komt
Hij maakt contact
en deel uit van het Solar Melkwegstelsel
en is de uiteindelijke gevormde Merkaba
een enorm breede straal van Licht energie,
die zich aan de stuit bevind.

*
zie voor afbeelding Raku ontwerp mijn
Rubriek Kennismaking Hobby Keramiek

Anita
*
Zeer onverwacht, de morgend na het overlijden van Onze Papa
,

nam hij via mijn Helder horen contact met de volgende woorden, neem pen en papier; dit is wat er volgde.  

Voor Ons Mannen,

Ik kijk nu neer, op dit trandendal,
maar zorgen en pijn, zijn niet meer 't geval,
ik voel me zo licht en vrij,
ik ben echt blij,
nu, te mogen wandelen in het Licht,
dat ooit, ook eens voor jullie wordt belicht,

'k wil jullie even laten delen in die pracht,
neen, zo mooi, had ik het niet verwacht,
'k ben hier ook niet alleen,
dus, om mij, geen geween,
vele die me voorgingen zijn ook hier,
'k ben heus geen, eenzame ziel,

'k hou van jullie allemaal,
maar 't was tijd voor mij, om te gaan,
ik kan nu verder groeien in het Licht
en ben hier, niets verplicht,
'k wou jullie dit laten weten, via ons Nit,
wier helderheid, heel diep zit,

nog de groeten van allen, die naast me staan,
want echte Liefde, blijft overal eeuwig bestaan,
jullie zijn nu daar, en ik ben hier,
Hou van elkaar, leef en vooral heb plezier.
" via Channeling ontvangen - Zender Cornelissens Constant sr. - ontvangster Nitje" *29.09.1996*
Dank je Papa
Alle rechten voorbehouden aan Cornelissens Anita

*
 'vervolg op ons Mannen'
SCHEMERLAND
*-*
'k ben hier nu echt beland, 
 in dit mooie Schemerland,
'k kreeg niet echt een zedepreek,
wel was er veel dat men vergeleek,
'k was immers maar geweest een mens van vlees en bloed,
'k deed vaak goed
'k ging ook af en toe in de mist,
'k heb soms de rode draad gemist,

'k zag me ook als kleine spruit,
'k was zeker geweest een schavuit,
'k snoepte men buikje dik en rond,
want tijdens de oorlogsjaren pikte ik wat ik vond,
'k werd dan stilaan een groot kind,
met de wereld ging het toen niet voor de wind,
honger en kwel,
soms leven in een hel,

die donkere jaren ook daaraan kwam een eind,
gelukkig dat jullie daarvan gespaard zijn,
'k was al vlug ne jongeling,
toen men oog viel op een jong ding,
met ogen die blonken en wangen als rozen,
had ik al vlug voor haar gekozen,

jong zijn we toen getrouwd,
de meubelen naar 't appartement geschouwd,
groter werd steeds ons gezin,
dunner onze trouwring,
jaren gingen snel voorbij,
toen kwam er nog de kleinste bij,
van jullie houden was een feest,
al zijn er ook soms fouten geweest,

'k maakte ervan wat ik kon,
en 't maakte niets uit of ik nou won,
'k hield zoveel mogelijk de rust in huis,
och, ieder huis heeft zo zen kruis,
't maakt ook zo van je een ware mens,
ook al komt niet uit iedere wens,
't laat je opgroeien als een kool,
al speel je niet de eerste viool,

wijsheid komt echt maar met de jaren,
eerste veel kennis dus vergaren,
toen kwam de tijd, dat ik haar moest missen,
'k sleet dus verder men bestaan,
met vallen en opstaan,
dit is vele jaren door gegaan,
ik moest verder groeien, in men bestaan, 
 

leren uit goed en kwaad,
dat brengt pas raad,
te verrichten een liefdevolle heldendaad,
dat is waar alles om draait,
'k heb gedaan men deel,
de rest is voor een volgende keer,

'k mag nu groter worden in het Licht,
want hier word veel verlicht,
alles is me nog niet duidelijk hier,
veel valt er nog te zien,
maar g' hebt tijd,
als g'aan deze zijde zijt,
 

dit Schemerland, is mooi verlicht,
neen, 'k spreek niet uit de bicht,
kleuren en geuren zijn hier alom,
en in de verte een hemelse zon,
die straalt hier over dit Schemerland,
'k ben blij hier te zijn beland,

nog even en ik krijg hier men taak,
dat is een heel ernstige zaak,
want luieren of klagen,
daar moet je, je hier niet aan wagen,
innerlijke rust en kalmte staan voorop,
dat is de toestand hier in notendop,
'
'k voel veel staat me hier nog te gebeuren,
maar 'k zal er zeker van opfleuren,
zalig zijn zij, die durven geloven,
dat Licht, verdriet en pijn laat doven,
dit Schemerland, gaat hand in hand,
met een nog vele groter land,
dat zich nog dichter bevind bij die zon,
waar men nog meer aan helderheid won,

misschien kan ik dat ooit bereiken,
't kan, door nu niet van men weg te wijken,
en me vol vertrouwen te laten leiden,
door hen die naast men zijde schreiden
ze hebben het hier goed met me voor,
dat heb ik al door,

'k mag hier ook alles vragen
en me aan nieuwe dingen wagen,
te onderzoeken al wat ik wil,
voor 's mensens bestwil,
ze zitten hier zeker niet stil,
dat is het groot verschil,
met men vorige bestaan,
waar men soms dacht, dat heel de boel zou vergaan,

waar men maar leefde in eigen belang,
maar dat weten jullie zelf al lang,
hier word gezonden en geseind,
voor 's mens geestelijke helderheid,
zodat ook eens men vorig bestaan,
in liefde met elkaar kan omgaan,

dat is hier het hoogste doel,
't geeft je ook zo'n goed gevoel,
mee te mogen werken aan het Licht,
dat eens de aarde verlicht,
dus allen daar, houd hoog de moed,
ooit komt alles goed,
daaraan word er hier gewerkt,
'k hoop dat dit jullie sterkt,
volg jullie ingeslagen wegen,
met Liefde omgeven,

dat is immers 't aardse doel,
en leef met je gevoel,
wees rein in je gedachten,
dan kan je nog veel moois verwachten,
want ook alle goed,
word eens vergoed,
al is het voor sommige dan aan deze kant,
't is zo dat je hier beland,
ga dus ook daar, samen hand in hand,
zo, tot ziens in dit mooie Schemerland.

'via Channeling tot stand - de zender Cornelissens Constant sr. Onze Papa - ontvangster Nitje'
"Alle rechten voorbehouden aan Anita Cornelisens"
15.10.1996
Dank aan Onze Papa, de groeten .

(zie ook rubriek Dichtenbundel Pake) 

LOSLATEN JE EIGEN RUIMTE SCHEPPEN EN DAN VERTROUWEN

Een vraag om STEUN

Hoe moet het verder,

Als plots de kracht je ontglipt,

Daar je weer eens word getoond,

Dat enkel jij behoort,

 bij diegenen die met inzet kunnen leiden,

die leiding,

die alles in banen doet glijden,

die leiding,

 waarop een leven kan gedijen,

hoe vaak is dit handelen mij al verweten,

door hen die niet beter weten,

waarom,

dien ik toch steeds die kar voor anderen te trekken,

en blijven zij het verrekken,

om in te zien,

dat zij,

waarvan zij zogezegd houden,

dit niet kunnen volhouden,

en de kracht zo uit hen trekken,

want geen mens,

hoe sterk hij of zij ook in zijn schoenen staat,

kan zo blijvend overeind weten te staan,

eens is dat gedaan,

 

ik had nog zoveel plannen, zoveel dromen,

mee door anderen zullen zij er nooit komen,

daar zij hun deel niet blijven doen,

dien ik te veel stappen te doen,

waar blijft voor mij de Steun,

ik ben moe,

en het trekken beu,

zeg ik nu dan mijn toekomst adieu,

 

ik heb lang genoeg men schouders gezet,

anderen zijn nu voor zichzelf aan zet,

zij zullen nu dienen te tonen,

wat houden van,

 inhoudelijk betekent,

de warme kracht die mij zolang steunde,

die in mij,

en alles opvuurde,

gaat nu te rusten,

noem het berusten,

in de onwetendheid van hen,

van vele die ik ken,

 

  gedaan dus het trekken van de kar,

‘k weet nu niet meer wat de toekomst brengen zal, 

’t maakt ook niet echt meer uit,

ik zie niet meer vooruit,

dat was eens mijn enige doel,

zo heb ik het ook steeds gevoeld,

dit streven hield mij recht,

‘k doe afstand nu van dit geboorterecht,

 

laat HIJ,

die sterker is dan ik

nu zorgen voor hen en mij,

zodat ook ik kan in totaliteit Zijn,

ontheven van de taken,

die anderen verzaken,

 
ik trek vanaf nu niet meer de rij,

er is niet meer wij,

dat is er ook nooit geweest,

’t was meer ik en zij,

laat ieder nu maar komen in zen eigen kracht,

het is niet meer in mijn macht,

te trekken en te steunen,

’t heeft enkel gemaakt dat ik kon treuren,

om alles wat zo mooi kon zijn,

zo heel intens, zo fijn,

 

‘k weet nu velen hun inzet is nog klein,

daarom dat ze nog zo onbetrokken zijn, die grootsheid die zo belangrijk is,

is voor hen nog een gegis,

dat maakt in mijn leven juist het gemis,

ik mis het thuiskomen, het thuis zijn,

waar zijn toch die andere gelijkgestelde zielen,

lichten ze dan allemaal hier hun hielen,

is dat wat ik dien te doen,

heb ik hier lang genoeg vertoefd,

please, toon het mij,

Oh Gij,

 

Gij, die het licht bent en het leven,

Gij die ons dit hebt mede gegeven,

Laat allen die nog steeds hervallen wakker worden geschud,

Zodat het leven kan worden verlucht,

zodat aan hen die wel zien en weten,

terug adem kan worden gegeven,

en zij niet langer worden bedolven

onder te grote tegen golven,

 

  ziet Gij, dan niet in,

dat mijn schouders niet meer kunnen dragen,

dat anderen zich aan mijn kracht blijven laven,

dat de kracht ook mij nu ontgaat,

is het dat waar het leven voor staat,

ten ondergaan aan hen die hun taken verzaken,

 

ik dacht dat we ALLEN SAMEN,

een mooiere wereld dienden te maken,

en niet enkele handvolle mensen,

die geven en vele anderen die enkel nemen,

 

ik richt me dus nu persoonlijk tot JOU,

ik die altijd heb geloofd in jou,

ik vraag jou niet de kracht,

ik weet waar ze te halen,

ik vraag je steun,

en hulp voor zo velen,

zij hebben je nodig,

ik kan niet meer geven dan ik doe,

laat aub. Jouw ZON over hen schijnen,

zodat inzicht kan verschijnen,

en wij,

 die enkele handvolle anderen,

ook kunnen in volheid leven,

want dat is de belofte,

die je ons ooit, samen met onze taak hebt gegeven,

 

ik verwacht niet minder dan je Steun,

deze vraag richt ik voor de laatste keer,

dan zien we elkaar weer,

 

ga dus je kinderen helpen,

blijf niet langer achter de schermen,

treed voorwaarts in onze plaats,

dan zullen velen verstaan,

dat het licht is in allen,

en zullen ze niet meer verwachten,

en eindeloos wachten,

maar trachten,

te zijn zelf Licht,

’t is daarom dat ik me tot U richt,

JIJ, die het licht bent en het leven

Enkel jou is deze onuitputtelijke macht gegeven,

Zodat we ALLEN kunnen overleven,

 

Maak je dus terug openbaar,

Dan worden ze gewaar,

Dat ze niet moeten wachten op verlossing,

Maar zich zelf dienen te verlossen,

Van hun eigen beperktheid,

Maar laat ze zien dat grootsheid is hun deel,

En dat juist dit maakt hun heel,

Toon hen heelheid,

Dit is jou gegeven,

Toon hun deze manieren van leven,

Toon hen de kracht voor een liefdevol hart,

Toon dit, land na land,

Toon de samenhorigheid,

Toon hoe men niet meer lijd,

Als ge U WARE ZELVEN ZIJT,  

Ik kwam in steun naar U,

Ik die ben in U.

'channeling door Anita cornelissens - alle rechten voorbehouden'

27/02/2004
*

 
OPVOEDERS, LERAREN EN BEGELEIDERS
een ouder met een bericht aan allen


OPVOEDERS
Wie ben jij, die zo de scepter zwaait,
Is er in jouw hart, zoveel haat,
Of, zoveel drang naar macht,
Dat jij al weet, wat een ander doet of dacht,
Dat jij denkt, kinderen te kunnen behandelen,
Al zijn het "zieke" anderen,
Voel jij je zo bedreigd,
Of heb je angst dat jij, op je donder krijgt,
't moet nu maar eens gezegd,
zodat je dit niet meer naast je legt,
maar staat, als steun en volle kracht,
zonder gebruik van macht,
maar, in liefdevol begrijpen,
een helpende hand zult reiken,
aan hen die aan 't begin van 't leven staan,
want zij, bepalen ooit mee jouw verdere bestaan,
als je ouder bent en op rust,
is 't te laat om te doen een gunst,
door hen NU te begrijpen,
kunnen er nieuwe banden rijzen,
die zo maken dat beiden groeien,
zonder, zich met het leven van anderen te bemoeien,
kwijt je van je taak met je HART,
dat is een nieuwe start,
zo toon je je ware aard,
die, waarvoor je zijt op AARD,
stop je gewoel,
Leef met je gevoel
Anita Cornelissens 'alle rechten voorbehouden'

GROEI KAN ENKEL DOOR DE KERN INTAKT TE HOUDEN VIND DE KERN VAN DE ANDER ZO BEN JE LIEFDE.

*

INZICHT

  Vaak ben ik in gedachten,

En vraag mezelf, wat wil je verwachten,

Wil je dat, wat Liefde heet,

Ben je dan ook bereid te nemen?

Dat wat het leven moeilijk maakt ; en niet zonder pijn kan worden gegeven,

Ja, maar er zijn grenzen,

Ook ik heb net als iedereen, men wensen,

Wat ik zeker weet is, ik wil innerlijke rust,

Maar niet die rust, die in alles berust,

Neen, alles word me juist nu klaar,

Die vragen in mezelf, juist vandaar,

Daarom dat ik wil werken aan mezelf,

In de hoop dat ik zo sterker word,

Om te dragen men voorbestemd lot,

En ik weet al is het vaak hard,

Het geluk me dan meer en meer toelacht,

Ja, deze momenten zijn niet meer zo schaars,

‘k brand daarom ook menige kaars,

voor hem die mij behoed,

en me soms zegt, je doet het meer en meer goed,

je bent op de juiste weg,

al moet er nog veel worden afgelegd,

treed in contact met je hogere zelf,

zoek gerust steun bij deze helft,

weet je bent nooit alleen,

al begrijpt geen mens je om je heen,

iets in jezelf geeft je kracht,

het is de vonk van hem die in jou brand,

doe hiervan nooit afstand,

maar volg ze met heel je hart,

al word je ook zo beproeft,

houd moed,

alles is de moeite waard,

want de kennis die je zo vergaart,

is om mee te werken aan een heilig doel,

zet  je hart open en voel,

hoe je jezelf; en daardoor ook anderen helpt,

 

want zij die nog niet zo helder zien,

en die jouw leven zo verzwaren,

zul je nog lang rond je vergaren,

zoek voor jezelf en voor hen naar innerlijk Licht,

’t is alleen daardoor dat men zwicht,

en zo vind wat men zoekt,

en krijgt wat men behoeft,

al is je behoefte klein of groot,

je krijgt wat je toehoort,

het leven is een lach en een traan,

alleen zo word je gewaar,

dat niets is zonder begin of eind,

maar steeds terug keert op zen tijd,

geschonken door hem die ons bevrijdt,

en hoe het reilt en zeilt,

heb je zelf in eigen handen,

’t is maar wat je in je gedachten in wil planten,

voel je je jong of oud,

wil je arm zijn of rijk,

wil je gezond zijn of ziek,

’t is maar zoals je het zelf ziet,

want je krijgt wat je in gedachten wil,

dus kijk even goed, wat zit er in,

 

Is het iets dat je kan dienen,

Of zit het vol grieven,

Zit het vol klachten en geween,

Of is er alleen maar ziekte om je heen,

Bevind er zich dan geen sprenkeltje Licht,

Dat zich kan openbaren als je ’t oplicht,

Zit er ook geen zoeken naar Liefde,

Zit er niet hoe men kan delen en zo leren,

Te geven en te nemen,

Zit er geen goed doen aan anderen zonder gewin,

Geen begrip voor fouten in je gezin,

’t is maar wat jij zoekt dat je zult vinden,

het is aan jezelf om klaar te zien,

en dat kan alleen HIER.

    1995

Anita Cornelissens '  alle rechten voorbehouden' 

*

  TWEEDRACHT

wij kunnen oplossen,

wij zullen ons verlossen,

van jukken,

die ons drukken,

wees niet bang om te uiten,

zie door heldere ruiten,

leg uit in eerlijkheid wat belemmerd,

en wat de wereld kelderd,

doe dit zacht maar oprecht,

kom op voor Uw recht,

laat iedereen weten,

dat ze de wereld moeten delen,

aanvaard géén éénmansgezag,

maar word één in brede lach,

tover alles om,

daar leef je om,

trek ten strijden met je hart, dit is je kracht,

tegen hen die misbruik maken van macht,

kijk op niemand neer,

en toon verweer,

zo zal spoedig d'AARDE trillen,

van mensen die willen,

te gaan voor een nieuw gevoel,

dat is 't AARDSE DOEL,

wees dus eerlijk en oprecht,

't is zo dat je voor VREDE vecht,

toon aan anderen hoe te doen,

wees dus zelf koen,

ga voor opheldering in zaken,

dit zijn ieders taken,

kom op voor de kleinen,

zodat ze niet vroegtijdig wegkwijnen,

en niet betalen de tol,

voor d'een of anderen zen lol,

breng de rust diep in je huis,

en voel je overal thuis,

leg uit aan hen die 't OUDE dienen,

dat ze zo zullen verliezen,

het respect en dan de Liefde,

want dat kan men alleen verdienen,

laat hun handelen in Liefde,

maar niet alleen voor hun, geliefden,

ook voor hen die dagelijks hun pad kruisen,

behandel deze niet als vreemde luizen,

eer ook ouderen en kind,

toon dat ze worden bemind,

zo zal 't OUDE zich niet herhalen,

maar schrijven we NIEUWE verhalen,

zo voelt "groot" en "klein",

dat ze zichzelf kunnen zijn,

de generatiekloof word zo geheeld,

en taken makkelijker verdeeld,

zo krijgen we dan eindelijk groei,

en heel de wereld komt tot bloei,

leef dus raak,

het is Uw taak,

dat de wereld niet vergaat,

maar zen stempel slaat,

in heel 't heelal,

tot aan het ALLER GROOTSTE ALL,

begin dus dicht bij huis,

en zie, wat is hier niet pluis,

los op, praat uit,

zodat ieders klokje luid,

ook zij die zich blijven verzetten,

moeten op hun tellen letten,

kom dus in jouw kracht,

zo verliezen zij macht,

doe het anders dan zij,

en wees blij,

te leven hier op AARD,

kom in je ware aard,

durf te leven voor en met elkaar,

leg uit, zodat we elkaar verstaan,

in Liefdevolle duidelijke taal,

om zo in LIEFDE te gaan .

WIJ  De HIERARCHIE 21/10/2001
Anita Cornelissens
*

SAMENGAAN

  Niets is zo vernietigend,niets maakt zo totaal van slag,

Als haat in ’t hart,

Haat komend uit een zelfgemaakte bron,

Ten tijde dat men dacht, dat alles kon,

En maakten dat zonen en dochters vechten mochten,

En veranderden in wrede gedrochten,

Hoe kunnen wij terug naar AF,

Naar het ZIJN dat GOD het ALL ons gaf,

 

Enkel en alleen als men haat terug snoeit,

Komt er groei,

Er is immers maar één weg terug,

Al gaat die langs verschillende paden

Men zal de zijweg eens verlaten,

Ga je weg in vertrouwen,

Dat je van je medemens kan houden,

Door dit te tonen elke dag,

En te weten dat je vermag

Te worden net als hij,

Die ons ooit zei :

“ééns zal de dag komen,

 dat gij zijt allen Groten,

 die helpen mee op Aard,

 te doen een grootse taak,

 daar Liefde zo zal beheersen,

 de lagere meesters,

 zodat de taak jullie opgedragen door het Licht,

 de Aardbol verlicht,

 en anderen kunnen komen,

 zij die NU nog ONDER ONS wonen,

 maar van de Aarde maken hun thuis,

 net zoals hier thuis,

 zodat de Aarde hoger kan trillen,

daaraan kunnen wij NU beginnen,

door te seinen naar groot en klein,

naar hen die helden zijn,

en te vergroten hun eigen Liefdeskracht,

want alleen dat is macht”

 

zo kunnen dan zij op Aard,

die hebben Licht vergaard,

dit spreidden verder uit,

zodat men ziet door een Heldere ruit,

en als dan dit aantal groeit,

weet dan dat de Aarde bloeit,

en dat het bloeden is Voorbij,

deze tijd is heel nabij,

verzamel dus werkers van Licht,

maak hen voelbaar, helder en met inzicht,

dat is de taak die ik tot U richt,

een taak die grootse gevolgen heeft,

voor al wat op Uw planeet leeft,

want alles dient te krijgen Licht,

zodat ieder niveau is gericht,

naar volmaking van zijn aard,

terwijl de wereld verder gaat,

te zijn in zijn volgende aspect

en dit met respect,

voor ieder levend ZIJN,

dat ook plant en dier volop kan groeien,

doet de natuur terug opbloeien,

 

want iedere energie dient te worden benut,

zij hebben op Aarde wel degelijk nut,

ze zijn er om aan te tonen,

dat alles moet kunnen wonen,

samen met elkaar,

en dat allen dienen te blijven bestaan,

want dieren en planten,

weten ook van wanten,

zij zijn ook kinderen van het ALL,

net als alleman,

ze zijn deel van het ondeelbare,

ga ze dus om je heen vergaren,

en ze niet meer zien als andere gasten,

en zet ze niet in “kasten”,

laat ze vrij zoveel het kan,

want van hen leer je dan,

dat Vrijheid is ieders recht,

laat Vrij, dan leef je pas echt,

want niets is zo genezend,

dan een ander Vrijheid te geven,

zo maak je, jezelf heel,

en deel met het geheel,

wees dus een Licht voor alle anderen om je heen,

help ze op de been,

heb geduld,

het lukt,

zorg dat je allen in je hart sluit,

kijk voorruit,

maak muziek en kunst,

het is een gunst,

creatief te mogen zijn,

samen met hen die van goede wille zijn,

  Dank,

Duizend maal dank -0 5/11/2001   -
Anita  Cornelissens 'alle rechten voorbehouden'


*

Om even stil te staan

  jaren tesaam,

vele zullen dat niet verstaan,

hebben jullie dan een bepaald geheim,

dat maakt, dat jullie nog samen zijn,

 

’t Is iets dat zeker werkt,

en met de jaren niet verwelkt,

is het iets van eigen maak,

of misschien jullie taak,

 

Te zorgen voor elkaar,

in dit aardse bestaan,

zodat anderen zich gaan vragen stellen,

en jullie kunnen vertellen,

 

Dat, Liefde gesmeed word in het hart,

en dat dit niet kan zonder ieders part,

dat aan samen zijn dient gewerkt,

en men enkel zo Liefde niet verwerpt,

 

Ga dus verder op je ingeslagen wegen,

geef elkaar de zegen,

geef, aan elkaar, doe goed,

en vooral heb moed,

 

Laat niet af elkaar te prijzen,

want dat zijn woorden van de wijzen,

laat in je hart afkeer wijken,

zo kun je nog meer Liefde aanreiken,

 

Toon volop wie je echt bent,

maak dat de ander je kent,

schenk aandacht aan de ander zen verdriet,

zo mis je het echte Leven niet,

 

Ga dus volle gas verder vooruit,

met vooral een lachende snuit,

met vertrouwen in wat nog komt,

zo maak je alles rond,

 

Succes aan allebei,

van WIJ

  20/09/2002
toen geschreven voor de 31j huwelijksverjaardag Pa en Myriamme
 'liefde zend ik jullie Nu over de grenzen heen'

Anita Cornelissens
*

LIEFDE VERBIND OVER DE GRENZEN

Lieve Chrisje Lieve Schat
Lieve Zus die je voor me was;


Al praten we nu niet meer met woorden,

Maar voelen we enkel nog via ons hart,
Steeds zal ik je verstaan,
Welke grenzen je ook verlegt, waar je ook bent,
Niets kan ons scheiden, niets dat niet word gedeeld,
Jij gaat nu een andere weg,
Één vol van ruimte,
In Liefde zijn we steeds bij elkaar,
Zodat we veraf toch zo dichtbij kunnen zijn,
Geen afscheid is dit zeker niet,
Een tot ziens, wie weet wanneer,
Bedankt om te delen wie jij was,
Dikke kusjes.
Nitje
11/05/2011
'alle rechten voorbehouden aan
Anita Cornelissens
 

 

DUISTERNIS EN LICHT TWEE MOGELIJKHEDEN OM TE ZIJN..

Het verschil en het samengaan van
Duisternis en Licht  

Gegroet

Graag uitleg over het gegeven van “duisternis” en “Licht”

 

Wij danken voor dit contact en zijn verheugd u te ontmoeten in Liefde, en inzet voor zo vele die door deze geschriften dieper inzicht in zichzelf en alles om hen heen kunnen verwerven.

 

Wij groet in de allerhoogste trilling van wat Liefde overstijgt.

Wij groeten in Alles in Eenheid

GEGROET

Dit onderwerp vraagt om een definitie van beide benoemingen afzonderlijk in eerste instantie met het daarop volgend natuurlijk gebeuren van EENHEID VAN BEIDEN.

GEGROET

 

Wat “duisternis” betreft

Dit is wat men in aardse bewoording kan noemen al wat is, kan en zal aangepraat worden, komende vanuit, ongeloof, angst, onvoldoende vertrouwen in jezelf, het niet zien van je EIGEN GROOTHEID wat “je deel van” HEELHEID is “je deel van heelheid” zelfs deze bewoording is foutief.

JE KUNT GEEN DEEL ZIJN VAN HEELHEID OMDAT JE EIGELIJK TOTALE HEELHEID BENT JE BENT EEN MET ALLES EN IEDEREEN

 

Zolang deze heelheid niet in het diepste van je wezen word erkend, zie je jezelf als afgescheiden en kun je niet in EENHEID zijn;  bevind je, je dus in “duisternis”

 

Je bevinden in “duisternis heeft tot gevolg”

Het zoeken naar bevestiging van jezelf, buiten jezelf, het geloven in je eigen onkunde, in je EIGEN ON – ZIJN (ja  je EIGEN GECREËERDE NIET ZIJN)

Dit eigen gecreëerde niet zijn kom je dan in alles wat je doet, beleefd, ziet, tegen je gaat meer en meer komen bij niet geloven, niet doen, niet hebben, niet beleven van al wat je sterkt van al wat je reeds bent,

Je blijft dus op zoek naar alles wat je denkt nodig te hebben, vooral Liefde, aandacht, begrip van anderen, omdat “duisternis” wat synoniem is voor “niet hebben” jouw Waarheid is.

Daar velen om je heen ook nog steeds op zoek zijn en misschien niet de nodige aandacht voor je hebben; en jij “denkt” deze aandacht nodig te hebben of er in sommige gevallen zelfs recht op te hebben, creëer je, voor jezelf  een “duister” leven, een leven van ontevredenheid, angst, jalouzie, paniek, niet hebben wat je denkt nodig te hebben, aandacht opeisend, woede, onmacht, ziekte, met als natuurlijk gevolg dat je, je leven als “duister ervaart”.

 

Duisternis groeit vanuit je eigen ikke, duisternis komt niet van buitenaf, duisternis is zelf – creatie is eigenlijk bevestiging zoeken dat heelheid niet bestaat, dat jij niet heel bent, is de afwijzing van jezelf is leven Zonder Liefde voor Jezelf,

Leef je zonder Liefde voor jezelf, is anderen onvoorwaardelijk Liefhebben niet mogelijk, (Liefde zonder voorwaarden)

Anderen niet Liefhebben is leven in duisternis is leven zonder Licht.

Is niet beseffen dat je Liefde bent

WANNEER BEN JE DAN IN LIEFDE

  ALS JE IN JE ZELF BENT

ALS JE INNERLIJKE SCHOONHEID TEVOORSCHIJN KOMT

ALS JIJ BENT DIE JE WERKELIJK BENT

IN HEELHEID/EENHEID

ALS JE TOELAAT DAT JE

 INNERLIJK LICHT STRAALT

DAN BEN JE

DAN BEN JE LIEFDE

  LIEFDE KAN JE NIET DOEN

LIEFDE IS ZIJN

 DIT BEN JE

Maar weet!

In “duisternis” is LIEFDE NIET AANWEZIG

 

Wat Licht betreft

Dit is aanvaarden, dat de kracht in je is, dat jij je eigen leven creëert , dat je toestemt de verantwoordelijkheid voor jezelf op te nemen, dat je van alles het hoogst mogelijke zult maken, het hoogst mogelijke van jouw kunnen, waar je, je op dit ogenblik van evolutie bevind, dat je aanvaard dat alles mogelijk is daar jij werkelijk heel bent.

Daar in je diepe zelf de kern van vertrouwen ligt, dat vertrouwen dat maakt dat je weet, hoe te handelen, hoe te zijn,

Dit vertrouwen is je Innerlijk Licht, je Innerlijk weten JE WARE ZIJN, je ZIJN dat één is met alles

Dit Innerlijk Licht, komt enkel door vertrouwen en aanvaarding te voorschijn, kan enkel helderder schijnen door geloven dat jij kunt zijn wie je wil zijn (gezond, geliefd, licht) daar je deze eigenschappen diep in je draagt en het geloof hierin je Lichter maakt, zodat zij aan de oppervlakte kunnen komen, en JIJ ze kunt HERKENNEN.

Wanneer JIJ ze HERKENT, begint je innerlijk Licht echt te stralen, ze straalt van je uit je leven in,

Alles heeft dan duidelijk ZIN, ook “duisternis” heeft zijn taak, de taak te maken dat jij komt bij Licht, dat diep vanbinnen in jezelf ligt,

  Zie duisternis als een vriend, hij/zij heeft ZIN

ZE LEID JE NAAR JE LICHT DIEP BINNENIN.

Door gebeurtenissen of toestanden die je als duister ervaart, wat je dus onzeker, en/of angstig maakt te bekijken, te confronteren,  hen door te lichten, en te gaan aanvoelen, hoe hier mee om te gaan, groei je naar Licht.

Door toestanden die duister aanvoelen (wat angst is) je aandacht te geven in positieve zin (hoe ga ik hier nu mee om), zul je bij volgende gelegenheden, duistere toestanden niet langer wegduwen, niet langer ontlopen, niet meer zien als duister, je zelf hierdoor geen slachtoffer maken, maar ze enkel zien als een gebeurtenis of toestand die je tot op heden nog niet hebt doorgrond, nog niet hebt doorwerkt, niet gebracht hebt naar vernieuwing, naar begrijpen, en zo nog niet naar oplossing.

 

Ga daarom aanvaarden,

  voor alle ongemakken, alle verdriet, alle angsten

is een oplossing

de oplossing ligt in

het bekijken, in handelen, in transformeren

deze transformatie dien je jezelf toe te staan

door niet langer

buiten je te zoeken

ENKEL JIJ KENT JE EIGEN OPLOSSING

STEL JE UIT

BLIJF JE IN DUISTERNIS

ZOWEL IN LICHAAM ALS IN GEEST

  NEEM HET COMMANDO OVER

GA STAAN IN LICHT

Licht bereik je door jezelf niet kleiner te maken dan je bent,

Ga ondervinden, dat wat je schept je waarheid zal zijn

 

Stel jezelf de vraag, hoe, wat ben ik bezig te scheppen

Schep ik toestanden van rust, heelheid, groei, transformatie

Of
Creëer ik, onrust, ziekte, stilstand, ongeloof

 

Stel niet meer uit je deze vraag te stellen, vraag ook niet langer een ander hierover om uitleg, maar neem jezelf onder de loep, ga eindelijk eerlijk zijn naar en met jezelf,

Zo komt duisternis in opheldering naar Licht, zo ben je in volledige groei

 

Stel je de vraag, hoe zie ik met mijn vernieuwde kennis over mezelf mijn verder groei

Kies ik nog langer om slachtoffer te zijn van mezelf

Sta ik nog langer toe dat mijn leven niet stroomt zoals ik wens

Geef ik anderen nog langer de schuld

En creëer ik daardoor nog meer afstandelijkheid, nog meer boosheid naar anderen, nog meer duisternis, nog meer ziekte.

  Of

Stop ik met deze verwijten naar mezelf en anderen

En laat ik de Liefde toe die ik reeds vanaf mijn eerste ademtocht op deze Aarde bezat,

Het soort Liefde, dat maakt dat ik mezelf steun

Het soort Liefde, dat het leven durft te confronteren

Het soort Liefde dat mijn sterkte toont in ALLE omstandigheden

 

Laat ik DIT SOORT LIEFDE TOE, stel jezelf deze vraag

Kun je hier bevestigend op antwoorden, dan ben je klaar om het leven te laten gebeuren, dit creëert soepelheid,is een uiting van vertrouwen, is de enige atmosfeer waarin DUISTERNIS niet kan overleven

Geef jezelf dus het geschenk intens te kunnen leven,

Aanvaard wat zich voor je Aardse ogen afspeelt, maar voor de oplossing, handel diep vanuit je zelf om zo, het voor jou gewenste eindresultaat te bekomen.

WEET DUS WELK EINDRESULTAAT JE WENST, focus op wat en wie je wil zijn;

Zo zal DUISTERNIS herleid worden tot HINDERNISSEN die te nemen zijn,

Ben je klaar hindernissen te nemen? Stel jezelf deze vraag

Kun je hierop weer bevestigend antwoorden, dan ben je onderweg in Licht, en kan je HINDERNISSEN (wat je  vroeger zag als DUISTERNIS), als vriend zien, een vriend die jou enkel wenst te vertellen, wat je in jezelf nog niet gebracht hebt naar Licht.

ALS DUISTERNIS ZICH AAN JE TOONT

  IS DUISTERNIS EIGENLIJK IN NOOD

HET TREKT  JE AANDACHT NAAR EEN BEPAALD GEGEVEN

DAT JIJ NOG GEEN LICHTE PLAATS HEBT GEGEVEN

IN JE LEVEN

GA ZELF DUS TONEN DAT JE EEN VRIEND KUNT ZIJN VOOR DUISTERNIS

DAT JE DUISTERNIS WIL HELPEN

DAT JE DUISTERNIS JE HART WIL SCHENKEN

DOOR NIET LANGER TE ONTKENNEN

DAT DUISTERNIS ER ENKEL IS

OM JEZELF ECHT TE LEREN KENNEN

OM NOOIT MEER TE VERGETEN

DAT DUISTERNIS LEID TOT LICHT

Duisternis dient dus niet te worden overwonnen, het dient te worden gezien als het ongeziene dat zich zichtbaar wil maken, en wil transformeren van donker in Licht
JIJ DUS

WANT JIJ BENT DUISTERNIS OPWEG NAAR LICHT

Wat dan als je LICHT gaat worden,

Zal er dan geen DUISTERNIS MEER ZIJN; natuurlijk wel want je bent ze beiden,

Duisternis zal echter niet meer als Duisternis worden ervaren, maar als een toestand die je leert rotsvast op jezelf te  vertrouwen,

en dat je van alle toestanden kan leren houden,

daar je niets meer aanvoelt als verlies kun je terugvallen op wat echt belangrijk is,

je eigen innerlijk Licht waarnaar je in iedere gebeurtenis terug kunt grijpen, en waardoor je niet langer uiterlijk zal lijden

 

Rest je nog enkel je het volgende te vragen

WENS JE TE LEVEN;

ZO JA NEEM DAN DEEL AAN ALLES WAT HET LEVEN JE HEEFT TE GEVEN,

KLAAR OP WANNEER HET DUISTERE OF LAAGSTE VAN JE ZELF ZICHT TOONT

BEGEEF JE OP JE PAD VAN BELEVEN,  WANT ENKEL DAT IS LEVEN.

Gegroet    


Bedankt voor deze toelichting en dit Liefdevol contact.

 

Wij danken van onze zijde voor uw medewerking aan dit thema dat de aarde zal optrekken naar een plek van Liefde, begrip en kunnen.

De aarde maakt deel uit van een veel groter geheel dat door de groei van aarde tevens verder kan in evolutie dank voor deze samenwerking.

 

Ik Anita, wens jullie met heel mijn ZIJN in Liefde te danken voor de mogelijkheid die mij geschonken word mijn grootste, hoogste deel van mijzelf in uitdrukking te brengen.

 

Mijn geliefde Ziel, dit gegeven werd U niet geschonken door ons uit de hogere sferen, het is je eigen eigenheid die dit in herinnering bracht, je eigen zijn die dit mogelijk maakt; en ons zo bij jou brengt. WEET WIJ ZIJN ALLEN EEN.

 

Ga geliefde ziel, verder in deze communicatie en veel zal u ten gepaste tijden duidelijk  worden.

Wij groeten in volle harmonie

Gegroet 

Groeten aan allen

GROETEN ONTVANGEN

Anita Cornelissens 'alle rechten voorbehouden aan Anita Cornelissens'  

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.

Noor | Antwoord 08.09.2011 13:35

Pràchtig dit stuk over Licht en Duisternis! En heel herkenbaar. Dank u!

Begga | Antwoord 20.07.2011 19:07

Heerlijk om deze rijkdommen van je en met je te kunnen delen

Gerda Maria | Antwoord 18.05.2011 18:46

Er is met Grote Zekerheid Onbegrensd Leven 'Tijdens' de Dood dus is Sterven een Reden om de ontelbare wedergeboortes te Vieren! Liefs en Big Smile van me!

Zusje | Antwoord 25.04.2011 17:31

Liefste Zus,
Het is prachtig mijn hart ging tekeer van al dat mooi's
Je Zusje

Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

24.11 | 22:41

goede Avond Anita.wat een mooie site mooie en dat uw veel mensen
met veel kunt helpen.

...
06.09 | 23:17

Hoi Anita & Marc -- jaja lang geleden, maar niet vergeten. Blij nog eens wat van jullie te vernemen. Zal je mailtje ook verder doorsturen (no facebook) xx p

...
10.12 | 11:46

staan mooie berichten in waar ik wat aan heb

...
08.12 | 19:15

Bedankt

...
Je vindt deze pagina leuk
Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE